top of page

כיצד לגזור חלק מסוים מתוך קובץ אודיו שלם?

הסרטון מסביר איך לגזור קטע מסוים מקובץ אודיו ולייצא אותו לקובץ חדש, המכיל רק את החלק הנבחר. התוכנה החינמית שעליה נעשית ההדרכה, נקראת Audacity.

 

צפיה מהנה...

bottom of page